Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

youcandoit
9850 0269
Reposted fromtoft toft viaszydera szydera
youcandoit
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera

April 23 2017

youcandoit
8502 e524
Reposted fromshizuku shizuku viasweetchocolate sweetchocolate
youcandoit
8324 03d4
Reposted fromiamstrong iamstrong
youcandoit
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
youcandoit
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viajoannna joannna
youcandoit
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viawonderwall wonderwall
youcandoit
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
youcandoit
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera

April 01 2017

youcandoit
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viajoannna joannna
youcandoit
9479 5a4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
youcandoit
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadziza dziza
youcandoit
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
youcandoit
8627 e5d5
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaSenyia Senyia
youcandoit
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
youcandoit
5591 4c56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
6356 f843 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
youcandoit
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
youcandoit
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl