Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

youcandoit
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
youcandoit
youcandoit
youcandoit
youcandoit
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaSenyia Senyia
youcandoit
youcandoit
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viaSenyia Senyia
youcandoit
youcandoit
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
youcandoit
Kobiety można podzielić na diamenty, brylanty i plastik imitujący dwa pozostałe. Diament jest najtwardszą substancją na świecie, w związku z tym ciężko go oszlifowac Próbując to zrobić samodzielnie, możesz się pokaleczyć. Jest piękny w swoim naturalnym środowisku i nie potrzebuje obróbki tylko po to, żeby stać się brylantem. Diament chce, tak jak węgiel być głównym pierwiastkiem życia. Chce być prawdziwy. To jego cel - życie i prawda. Chce błyszczeć swoim naturalnym blaskiem i daleko mu do sztuczności. Brylant lubi przyciągać uwagę, dlatego bez trudu przerobisz go na biżuterię i stopisz w to, co cenią ludzie o dyskusyjnie prawidłowych wartościach. Zrobisz z nim co zechcesz i z pewnością nie będziesz musiał go obrabiać, ocierając sobie o niego serce. Brylantom nie przeszkadza, że będa oglądane i dotykane, że będą przechodzić z rąk do rąk. One to lubią. Może myślisz, że brylanty są warte swojej ceny - nie są. Głównie dlatego, że są zmienione przez świat na tyle mocno, że już nigdy nie powrócą do swojej naturalnej formy i wartości, które są w życiu przecież tak ważne. Zmiana tego co jest prawdą w popularne kłamstwo daje jedynie iluzje szczęścia. Nie warto. I najważniejsza rzecz - w całych swoich poszukiwaniach kamieni szlachetnych nie zapomnij proszę, że największe złudzenie daje plastik, który tylko pozornie jest czymś szczególnym. W rzeczywistości jednak nigdy nie będzie tak wartościowy, jak to, co naturalne. Piękno nie tkwi w blasku w samym w sobie, piękno tkwi w prawdzie. A to, co prawdziwe zawsze lśni najmocniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaSenyia Senyia
youcandoit
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viaSenyia Senyia
youcandoit
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
youcandoit
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
youcandoit
1243 be7a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
youcandoit
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
youcandoit
youcandoit
1961 8f2d 500
KD
Reposted fromsmutekipapierosy smutekipapierosy viaSenyia Senyia
youcandoit
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
youcandoit
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

January 16 2018

youcandoit
Reposted frombeer beer viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl