Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

youcandoit
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamyzone myzone
youcandoit
0353 e938
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamyzone myzone

June 14 2017

youcandoit
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
youcandoit
1061 93b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
youcandoit
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viadziza dziza
youcandoit
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
youcandoit
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
youcandoit
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate
youcandoit
4261 6118
youcandoit
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
youcandoit
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaszydera szydera
youcandoit
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaszydera szydera
youcandoit
9079 9ea8
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabarb barb
youcandoit
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viawonderwall wonderwall
youcandoit
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viadziza dziza

June 09 2017

youcandoit
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajoannna joannna
youcandoit
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaSenyia Senyia
youcandoit
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viajoannna joannna

June 05 2017

youcandoit
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl