Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

youcandoit
5354 3ef9

October 11 2017

youcandoit
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viaszydera szydera
youcandoit

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
youcandoit
Chciałbym, żebyśmy mieli normalne życie. Żebyś każdej nocy leżała przy mnie. Żebyś nie ocierała się o świat, do którego nie należysz. Chciałabym, żebyś Ty chciała to zmienić. Ale akceptuję to. Żebyśmy byli zdani na siebie. Żebyśmy mogli sobie udać, kochać  się, sprawiać, żeby świat był lepszy. Żebyśmy radzili sobie z kłopotami, które mamy, i cieszyli się sobą, swoimi przyjaciółmi, znajomymi, żebyśmy mogli realizować swoje pasje, żebyśmy nie zapomnieli, że chodzi o nas. Nawet jeśli zdarzą się różne rzeczy, które ludziom się zdarzają. Trudne momenty. Jeśli nawet zwątpimy, to żebyśmy mogli liczyć na nasza pamięć o tym, co jest między nami. Żebyśmy przetrwali to, co życie nam przyniesie. Żebyśmy wiedzieli, że cokolwiek się przydarzy, i tak my jesteśmy najważniejsi. Tak, chciałbym.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaszydera szydera

October 05 2017

youcandoit
Reposted fromcouples couples viamayamar mayamar
youcandoit
youcandoit
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viamayamar mayamar

September 27 2017

8462 2e72 500
Reposted fromsteak steak viaSenyia Senyia
youcandoit
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat
— Tomasz Różycki
Reposted fromebe ebe viaszydera szydera
8830 0407 500
Reposted fromdampest dampest viaSenyia Senyia
6982 adb8
Reposted fromnorthwest northwest viaSenyia Senyia
youcandoit
2464 3e51 500
Reposted fromkobiety kobiety viaSenyia Senyia
youcandoit
0712 6285 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajoannna joannna
youcandoit
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera
youcandoit
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaSenyia Senyia
4606 4cd6 500

johannathemad:

Potter Week no.7 “Yer a wizard, Harry”

🎂Happy birthday Harry!🎂 

Reposted fromollivander ollivander viaSenyia Senyia

September 14 2017

youcandoit
8850 57c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
youcandoit
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl