Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

youcandoit
0436 2e3f
Reposted fromsunlovers sunlovers
youcandoit
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyzone myzone
youcandoit
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
youcandoit
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
youcandoit
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
youcandoit
2494 2550 500
youcandoit
Smakujesz tak cholernie wspaniale, że mam wrażenie, że stracę zmysły.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoc-arrr-na moc-arrr-na
youcandoit
0383 b59d
Reposted fromsunlovers sunlovers
youcandoit
Play fullscreen
To the heaven and stars above.

It’s so powerful
.
youcandoit
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaIriss Iriss

July 06 2015

0865 2b87 500
youcandoit
youcandoit
1788 aa01 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
youcandoit

find someone 
who knows 
you’re sad
just by the change 
of tone in your 
voice

be with someone
who loves the
feature that
you hate the most

fall in love with
someone who
looks at you and
knows they don’t
want anyone else

Reposted fromkotowate kotowate viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viamyzone myzone
youcandoit
5316 25e8
youcandoit
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl