Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

youcandoit
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaSenyia Senyia

May 17 2018

youcandoit
youcandoit
7257 bf29
Reposted fromskrzacik skrzacik viaSenyia Senyia
youcandoit
5815 3bff
Reposted from4777727772 4777727772 viajoannna joannna
youcandoit
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viajoannna joannna
youcandoit
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viajoannna joannna
youcandoit
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viajoannna joannna
youcandoit
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna
1591 5f09
Reposted fromtosiaa tosiaa viaprzeblyski przeblyski

April 23 2018

youcandoit
youcandoit
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viamayamar mayamar
3488 2e8c 500
youcandoit
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar

April 13 2018

youcandoit
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
youcandoit
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
youcandoit
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
youcandoit
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
youcandoit
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

March 28 2018

youcandoit
7562 b347 500
Reposted fromrightandreally rightandreally viaSenyia Senyia
youcandoit
8620 39dd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl